Rođen Slavko Striegl, hrvatski akademski slikar

Slavoljub (Slavo) Striegl, hrvatski akademski slikar, rođen je 9. rujna 1919. godine u Sisku. Umjetničku akademiju u Zagrebu završio je 1944. godine. Najveći broj njegovih radova čine crteži, akvareli, ulja na platnu i ulja na staklu. Za crkvu Uzvišenja sv. Križa u Sisku izradio je Križni put, 14 postaja ulja na platnu, te velika platna sv. Kvirina i blaženog Alojzija Stepinca.