Krbavska bitka

1493. zbila se Krbavska bitka, u kojoj je izginuo ‘…cvijet hrvatskog plemstva…’ u bitci s Turcima. Bosanski sandžak-beg Hadum Jakub-paša porazio je hrvatsku feudalnu vojsku pod zapovjedništvom bana Emerika Derenčina. Bitka je bila posljednji pokušaj bosanskog ili hrvatskog plemstva da se samostalno, bez pomoći ugarskog ili nekog drugog stranog vladara odupru Turcima. Krbavska je bitka označila propadanje cjelovitosti hrvatskih zemalja, jer nakon Krbavske bitke Hrvatska nije više zemljopisno skladna, kao što je zapravo bila u 14. i 15. stoljeću. Po mnogim autorima ova se bitka smatra početkom Stogodišnjeg rata Hrvatskog Kraljevstva i Osmanskog Carstva